• Zelená oáza radosti, zdravia a pohybu v materskej škole

(január - jún 2013)

Cieľom projektu bolo vytvoriť z areálu materskej školy prostredie, ktoré bude „zelenou oázou“, nielen pre deti navštevujúce MŠ, ich rodičov, súrodencov, či starých rodičov, ale vzhľadom k tomu, že v časti budovy MŠ sídli materské centrum, aj pre rodiny s malými deťmi z celého mesta.

Výsledky projektu:
- kvalitnejšie, bezpečnejšie a bohatšie vybavené ihrisko,
- psychomotorický  rozvoj detí (zvýšenie pohybovej aktivity a fyzickej zdatnosti detí),

- zlepšenie medziľudských vzťahov,
- zlepšenie občianskeho podvedomia,
- skultúrnenie prostredia.
MŠ získala dotáciu 1740 € - Nadácia SPP.

Kontakty
  • Materská škola

  • Gagarinova 2636/15
    955 01 Topoľčany
  • msgagarinova@msgagarinova.sk

Kontakty
  • Mgr. Andrea Mádelová - riaditeľka
  • 038 / 5321 390
  • Mgr. Nikol Urminská - zástupkyňa riaditeľky MŠ

  • 038 / 5321 390

Vytvorila digitálna agentúra MW media - www.mwmedia.sk | www.123web.sk