Skip to main content
  • Zelená oáza radosti, zdravia a pohybu v materskej škole

(január - jún 2013)

Cieľom projektu bolo vytvoriť z areálu materskej školy prostredie, ktoré bude „zelenou oázou“, nielen pre deti navštevujúce MŠ, ich rodičov, súrodencov, či starých rodičov, ale vzhľadom k tomu, že v časti budovy MŠ sídli materské centrum, aj pre rodiny s malými deťmi z celého mesta.

Výsledky projektu:
- kvalitnejšie, bezpečnejšie a bohatšie vybavené ihrisko,
- psychomotorický  rozvoj detí (zvýšenie pohybovej aktivity a fyzickej zdatnosti detí),

- zlepšenie medziľudských vzťahov,
- zlepšenie občianskeho podvedomia,
- skultúrnenie prostredia.
MŠ získala dotáciu 1740 € - Nadácia SPP.