• Čarovný svet počítačovej myšky

(február - september 2011)

Cieľom projektu bolo využiť nové informačné - komunikačné technológie zamerané na skvalitnenie predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Prostredníctvom moderného materiálno - technického vybavenia s využitím progresívnych metód a organizačných foriem práce sme skvalitnili edukačný proces v materskej škole a modernejším počítačovým vybavením  sme sa prezentovali i na verejnosti, podporila sa realizácia záujmovej činnosti detí, rodičov a zamestnancov školy.

MŠ získala dotáciu 1000,- € Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Kontakty
  • Materská škola

  • Gagarinova 2636/15
    955 01 Topoľčany
  • msgagarinova@msgagarinova.sk

Kontakty
  • Mgr. Andrea Mádelová - riaditeľka
  • 038 / 5321 390
  • Mgr. Nikol Urminská - zástupkyňa riaditeľky MŠ

  • 038 / 5321 390

Vytvorila digitálna agentúra MW media - www.mwmedia.sk | www.123web.sk