Skip to main content
  • Recyklohry

Podstatou je školský projekt, ktorého organizátorom je spoločnosť ASEKOL SK, s.r.o.. Projekt, ktorý v sebe spája vzdelávací program a súťaže so zameraním na triedenie a recykláciu odpadu. Rozvíja u detí vzťah k životnému prostrediu formou hier, praktických činností a kvízov. Za splnené súťažné úlohy (výtvarné, technické, literárne, ekologické,...) a zber drobných elektrozariadení do dodaných zberných nádob škola získava body, ktoré môže v špeciálnom internetovom obchode zameniť za atraktívne ceny. Projekt je doplnený o činnosti zamerané na triedenie ďalšieho odpadu v MŠ "Ekovláčik - separáčik" (sklo, papier, plasty). Aktivity projektu koordinuje uč. Oravcová .