Skip to main content
  • Vydávanie rozhodnutí

Vážení rodičia,

dňa 27.06.2024 (štvrtok) od 09:00 h. - 15:00 h.
             
 budeme vydávať rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí  na predprimárne vzdelávanie v kancelárii riaditeľky MŠ.